Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn zaprasza do złożenia oferty na usługę w ramach realizacji projektu „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich” w postaci pełnienia nadzoru konserwatorsko-architektonicznego nad dodatkowymi robotami budowlanymi dot. posadowienia Baszty Studziennej.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1, 2, 3

Zał. 5

Zał. 6

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *