Zamówienia

ZAMÓWIENIA

Pełnienie nadzoru geodezyjnego w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”
Pełnienie nadzoru konserwatorsko-architektonicznego w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”
Pełnienie nadzoru przyrodniczego w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”
Wykonanie instalacji wewnętrznych w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z dostawą i montażem niezbędnych materiałów i urządzeń w projekcie pn. „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”
Pełnienie nadzoru archeologicznego (paleolit) w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”
Pełnienie nadzoru archeologicznego (średniowiecze) w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”