Zamówienia

ZAMÓWIENIA

Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn ogłasza zamówienie na wykonanie robót budowlanych w projekcie pn.  „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

Załączniki do ogłoszenia:

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

Wyciąg z projektu budowlanego – projekt jest dostępny do wglądu w siedzibie zamawiającego, po uprzednim kontakcie mailowym biuro@zamekolsztyn.org.pl

Opinia Konserwatora Zabytków

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załącznik  6

Załącznik  7

Załącznik  8

Załącznik  9

Załącznik  10

Załącznik  11

Załącznik  12

Załącznik  13

Załącznik  14

Załącznik  15

Rachunek bankowy Fundacji Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn:

ING Bank Śląski  69105011421000009031036040

Informacja o wyniku postępowania

 

 

 

Archiwum zamówień:

obsługa prawna projektu