O Fundacji

 

 

 

CELAMI DZIAŁANIA FUNDACJI WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OLSZTYN SĄ:

A/ OCHRONA I PROPAGOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZARU  WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OLSZTYN,

B/ WSPIERANIE I ROZWÓJ TURYSTYKI ORAZ UTRZYMANIE, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA OBSZARZE WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OLSZTYN,

C/ KONSERWACJA, REWITALIZACJA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI NIERUCHOMYMI POŁOŻONYMI NA OBSZARZE WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OLSZTYN,

D/ ZACHOWANIE I ODTWARZANIE RÓŻNORODNOŚCI KRAJOBRAZOWEJ, GEOLOGICZNEJ I BIOLOGICZNEJ NA OBSZARZE WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OLSZTYN,

E/ ZACHOWANIE I ODTWARZANIE TRADYCYJNYCH METOD GOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA GRUNTÓW NA OBSZARZE WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OLSZTYN,

F/ ZACHOWANIE I ODTWARZANIE ZANIKAJĄCYCH RAS ZWIERZĄT HODOWLANYCH I ROŚLIN UPRAWNYCH NA OBSZARZE WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OLSZTYN,

G/ STYMULOWANIE SPOŁECZNYCH INICJATYW PROPRZYRODNICZYCH I PROKULTUROWYCH NA OBSZARZE WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OLSZTYN,

H/ ORGANIZOWANIE ORAZ WSPIERANIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I KULTUROWEJ NA OBSZARZE WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OLSZTYN.

STATUT FUNDACJI