Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn ponownie ogłasza zamówienie na pełnienie nadzoru przyrodniczego w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Informacja o wyniku postępowania

Dyżur dla składających oferty osobiście: 25.05.2018 w godzinach 15.00-16.00, Olsztyn, ul. Kuhna 20

Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn ponownie ogłasza zamówienie na pełnienie nadzoru geodezyjnego w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

Informacja o wyborze wykonawcy

Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn ogłasza zamówienie na pełnienie nadzoru przyrodniczego w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Dyżur dla składających oferty osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-9.00, z wyjątkiem czwartku, 01.03.18 w godz. 15-16.00  i czwartku 08.03 18. W godz.  15.00-16.00.

Informacja o wyniku postępowania

 

Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn ogłasza zamówienie na pełnienie nadzoru konserwatorsko-architektonicznego w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

Informacja o wyborze wykonawcy

Dyżur dla składających oferty osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-9.00, z wyjątkiem czwartku, 01.03.18 w godz. 15-16.00  i czwartku 08.03 18. W godz.  15.00-16.00.

 

Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn ogłasza zamówienie na pełnienie nadzoru geodezyjnego w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

Dyżur dla składających oferty osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-9.00, z wyjątkiem czwartku, 01.03.18 w godz. 15-16.00  i czwartku 08.03 18. W godz.  15.00-16.00.

Informacja o wyniku postępowania

Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn ogłasza zamówienie na Wykonanie instalacji wewnętrznych w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z dostawą i montażem niezbędnych materiałów i urządzeń w projekcie pn. „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich

SIWZ ZMIANA

SIWZ

Załącznik 1 Wyciąg z projektu budowlanego

Załącznik 2 Opinia konserwatora zabytków

Załącznik 3 Przedmiar

Zał 4 PFU

Załączniki 5 – 10

Informacja o wyniku postępowania

Dyżur dla składających oferty osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-9.00, z wyjątkiem czwartku, 01.03.18 w godz. 15-16.00, czwartku 08.03 18. w godz.  15.00-16.00. oraz czwartku 15.03.18. w godz. 15-16.00.

Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn ogłasza zamówienie na Pełnienie nadzoru archeologicznego (średniowiecze) w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

SIWZ

Załączniki 1-5

Załącznik 6 PFU

Informacja o wyborze wykonawcy

Dyżur dla składających oferty osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-9.00, z wyjątkiem czwartku, 01.03.18 w godz. 15-16.00  i wtorku 06.03 18. W godz.  15.00-16.00.

Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn ogłasza zamówienie na Pełnienie nadzoru archeologicznego (paleolit) w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

SIWZ

Załączniki 1 – 5

Załącznik 6 PFU

Informacja o wyniku postępowania

Dyżur dla składających oferty osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-9.00, z wyjątkiem czwartku, 01.03.18 w godz. 15-16.00  i wtorku 06.03 18. w godz.  15.00-16.00.

 

Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn ogłasza zamówienie na Pełnienie funkcji inwestora zastępczego w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

SIWZ

Załączniki 1-6

Załącznik 7 PFU

Informacja o wyniku postępowania

Dyżur dla składających oferty osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-9.00, z wyjątkiem czwartku, 01.03.18 w godz. 15-16.00  i wtorku 06.03 18. w godz.  15.00-16.00.