Zamówienia

Wykonanie tablicy pamiątkowej w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

Wykonanie tablicy informacyjnej w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

Pełnienie nadzoru przyrodniczego w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

Pełnienie nadzoru geodezyjnego w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

Pełnienie nadzoru geodezyjnego w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

Pełnienie nadzoru konserwatorsko-architektonicznego w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

Pełnienie nadzoru przyrodniczego w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

Wykonanie instalacji wewnętrznych w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z dostawą i montażem niezbędnych materiałów i urządzeń w projekcie pn. „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

Pełnienie nadzoru archeologicznego (paleolit) w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

Pełnienie nadzoru archeologicznego (średniowiecze) w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”